// ۰۱ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۱
ازدواج اجباری کودکان آواره روهینگیایی

دشواری دسترسی به نیازهایی اولیه مانند آب و غذا تعداد بسیار زیادی از کودکان آواره روهینگیایی را معرض خطر ازدواج اجباری قرار داده‌است.
در ماه نوامبر سال جاری آلیسون جویس یکی از عکاسان آزانس عکس گتی‌ایماژ با چند خانواده در ارودوگاه پناهندگان روهینگیایی در مرز بنگلادش دیدار و گفتگو کرد. "جویس در گزارشی درباره این دیدار نوشت مراسم ازدواج یک رفتار فرهنگی است اما در ارودوگاه مسلمانان میانمار ازدواج کودکان بسیار شایع شده است. جیره‌بندی غذا یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری خانواده‌های پناهنده درباره ازدواج فرزندانشان است."
بر اساس آمار سازمان ملل متحد تعداد آوارگان روهینگیایی که از ۲۵ آگوست تا کنون به بنگلادش پناه برده اند، به ۵۸۲ هزار نفر افزایش یافته‌است. 
از ۲۵ آگوست سال جاری نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، خانه و مزارع مسلمانان این کشور را به آتش کشیدند و  تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کردند.
همچنین سازمان ملل متحد نیز درباره خطر تن‌فروشی و یا ازدواج اجباری کودکان در این ارودوگاه‌ها هشدار داده‌است. بنابرین اگر سازمان‌های بین‌المللی نتوانند نیازهای اولیه خانواده‌های پناهجو را فراهم کنند ریسک فحشا و ازدواج کودکان رو به افزایش خواهد بود. 
نور بگوم که سن دقیق او مشخص نیست و بین 14 تا 16 تخمین زده می‌شود؛ می گوید تصمیم ازدواج او از سوی خانواده‌اش بوده‌است و او در این زمینه انتخابی نداشته‌است
رائید آلام، 20 ساله با خانواده‌اش به بنگلادش آمده است. او می‌گوید نظامیان میانماری به روستایشان حمله کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند و زنان را مورد تجاوز قرار دادند
رائید آلام، 20 ساله با خانواده‌اش به بنگلادش آمده است. او می‌گوید نظامیان میانماری به روستایشان حمله کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند و زنان را مورد تجاوز قرار دادند
نور بگوم (عروس) و رائید آلام (داماد) در مراسم ازدواجشان
نور بگوم (عروس) و رائید آلام (داماد) در مراسم ازدواجشان
محمد الیاس 18 ساله و تسامینا بگوم 16 ساله که در اردوگاه ازدواج کرده‌اند. تسامینا به خواست پدرش ازدواج کرده‌است
محمد الیاس 18 ساله و تسامینا بگوم 16 ساله که در اردوگاه ازدواج کرده‌اند. تسامینا به خواست پدرش ازدواج کرده‌است
سباکور نورار 15 ساله در چادرش. او دو ماه پیش در اردوگاه ازدواج کرد
سباکور نورار 15 ساله در چادرش. او دو ماه پیش در اردوگاه ازدواج کرد
راول امین 20 ساله و ساباکور 15 ساله پس از گریختن به سوی بنگلادش ازدواج کرده‌اند. پدر ساباکور توسط ارتش میانمار حین فرار کشته شد
راول امین 20 ساله و ساباکور 15 ساله پس از گریختن به سوی بنگلادش ازدواج کرده‌اند. پدر ساباکور توسط ارتش میانمار حین فرار کشته شد
 آریفا بگوم 16 ساله که با عبد‌الکریم 20 ساله ازدواج کرده‌است درباره ازدواجش می‌گوید من به خواست پدرم ازدواج کردم، در این‌جا آب و غذا کم است و امنیت وجود ندارد و در این شرایط ازدواج به معنی امنیت است
آریفا بگوم 16 ساله که با عبد‌الکریم 20 ساله ازدواج کرده‌است درباره ازدواجش می‌گوید من به خواست پدرم ازدواج کردم، در این‌جا آب و غذا کم است و امنیت وجود ندارد و در این شرایط ازدواج به معنی امنیت است
پدر آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواج او گفته است من شش دختر دارم و بهترین راه‌حل در این شرایط ازدواج آن‌ها است
پدر آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواج او گفته است من شش دختر دارم و بهترین راه‌حل در این شرایط ازدواج آن‌ها است
مونیر 22 ساله در مراسم ازدواجش
مونیر 22 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در کنار همسرش مونیر 22 ساله
آمینا بگوم 15 ساله در کنار همسرش مونیر 22 ساله
فارمینا بگوم 16 ساله در مراسم ازدواجش
فارمینا بگوم 16 ساله در مراسم ازدواجش
هاشم الله همسر فارمینا در مراسم ازدواجش
هاشم الله همسر فارمینا در مراسم ازدواجش
فارمینا بگوم در حال صحبت با دوستش پیش از مراسم عروسی
فارمینا بگوم در حال صحبت با دوستش پیش از مراسم عروسی
هاشم الله در کنار عروسش در اردوگاه
هاشم الله در کنار عروسش در اردوگاه
دشواری دسترسی به نیازهایی اولیه مانند آب و غذا تعداد بسیار زیادی از کودکان آواره روهینگیایی را معرض خطر ازدواج اجباری قرار داده‌است.
 
در ماه نوامبر سال جاری آلیسون جویس یکی از عکاسان آزانس عکس گتی‌ایماژ با چند خانواده در ارودوگاه پناهندگان روهینگیایی در مرز بنگلادش دیدار و گفتگو کرد. "جویس در گزارشی درباره این دیدار نوشت مراسم ازدواج یک رفتار فرهنگی است اما در ارودوگاه مسلمانان میانمار ازدواج کودکان بسیار شایع شده است. جیره‌بندی غذا یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری خانواده‌های پناهنده درباره ازدواج فرزندانشان است."
 
بر اساس آمار سازمان ملل متحد تعداد آوارگان روهینگیایی که از ۲۵ آگوست تا کنون به بنگلادش پناه برده اند، به ۵۸۲ هزار نفر افزایش یافته‌است. 
 
از ۲۵ آگوست سال جاری نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، خانه و مزارع مسلمانان این کشور را به آتش کشیدند و  تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کردند.
 
همچنین سازمان ملل متحد نیز درباره خطر تن‌فروشی و یا ازدواج اجباری کودکان در این ارودوگاه‌ها هشدار داده‌است. بنابرین اگر سازمان‌های بین‌المللی نتوانند نیازهای اولیه خانواده‌های پناهجو را فراهم کنند ریسک فحشا و ازدواج کودکان رو به افزایش خواهد بود. 
 
نور بگوم که سن دقیق او مشخص نیست و بین 14 تا 16 تخمین زده می‌شود؛ می گوید تصمیم ازدواج او از سوی خانواده‌اش بوده‌است و او در این زمینه انتخابی نداشته‌است
نور بگوم که سن دقیق او مشخص نیست و بین 14 تا 16 تخمین زده می‌شود؛ می گوید تصمیم ازدواج او از سوی خانواده‌اش بوده‌است و او در این زمینه انتخابی نداشته‌است
رائید آلام، 20 ساله با خانواده‌اش به بنگلادش آمده است. او می‌گوید نظامیان میانماری به روستایشان حمله کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند و زنان را مورد تجاوز قرار دادند
رائید آلام، 20 ساله با خانواده‌اش به بنگلادش آمده است. او می‌گوید نظامیان میانماری به روستایشان حمله کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند و زنان را مورد تجاوز قرار دادند
نور بگوم (عروس) و رائید آلام (داماد) در مراسم ازدواجشان
نور بگوم (عروس) و رائید آلام (داماد) در مراسم ازدواجشان
محمد الیاس 18 ساله و تسامینا بگوم 16 ساله که در اردوگاه ازدواج کرده‌اند. تسامینا به خواست پدرش ازدواج کرده‌است
محمد الیاس 18 ساله و تسامینا بگوم 16 ساله که در اردوگاه ازدواج کرده‌اند. تسامینا به خواست پدرش ازدواج کرده‌است
سباکور نورار 15 ساله در چادرش. او دو ماه پیش در اردوگاه ازدواج کرد
سباکور نورار 15 ساله در چادرش. او دو ماه پیش در اردوگاه ازدواج کرد
راول امین 20 ساله و ساباکور 15 ساله پس از گریختن به سوی بنگلادش ازدواج کرده‌اند. پدر ساباکور توسط ارتش میانمار حین فرار کشته شد
راول امین 20 ساله و ساباکور 15 ساله پس از گریختن به سوی بنگلادش ازدواج کرده‌اند. پدر ساباکور توسط ارتش میانمار حین فرار کشته شد
 آریفا بگوم 16 ساله که با عبد‌الکریم 20 ساله ازدواج کرده‌است درباره ازدواجش می‌گوید من به خواست پدرم ازدواج کردم، در این‌جا آب و غذا کم است و امنیت وجود ندارد و در این شرایط ازدواج به معنی امنیت است
آریفا بگوم 16 ساله که با عبد‌الکریم 20 ساله ازدواج کرده‌است درباره ازدواجش می‌گوید من به خواست پدرم ازدواج کردم، در این‌جا آب و غذا کم است و امنیت وجود ندارد و در این شرایط ازدواج به معنی امنیت است
پدر آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواج او گفته است من شش دختر دارم و بهترین راه‌حل در این شرایط ازدواج آن‌ها است
پدر آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواج او گفته است من شش دختر دارم و بهترین راه‌حل در این شرایط ازدواج آن‌ها است
مونیر 22 ساله در مراسم ازدواجش
مونیر 22 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در مراسم ازدواجش
آمینا بگوم 15 ساله در کنار همسرش مونیر 22 ساله
آمینا بگوم 15 ساله در کنار همسرش مونیر 22 ساله
فارمینا بگوم 16 ساله در مراسم ازدواجش
فارمینا بگوم 16 ساله در مراسم ازدواجش
هاشم الله همسر فارمینا در مراسم ازدواجش
هاشم الله همسر فارمینا در مراسم ازدواجش
فارمینا بگوم در حال صحبت با دوستش پیش از مراسم عروسی
فارمینا بگوم در حال صحبت با دوستش پیش از مراسم عروسی
هاشم الله در کنار عروسش در اردوگاه
هاشم الله در کنار عروسش در اردوگاه
تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.